Kosten

Er zal vanwege een contract met Menzis, in 2020 GEEN eigen bijdrage gevraagd worden.

Voor mensen die bij Menzis een contract hebben. Hebt u een restitutiepolis, dan levert het ook dan geen extra kosten op. Wel zal, zoals voor iedere Nederlander geldt, uw eigen risico worden aangesproken, voor zover dat nog niet gedaan is via een ander onderdeel uit uw zorgpakket (bv medicijnen, fysiotherapie etc.) Voor de andere verzekeringen geldt dat u i.h.a. zo’n 20% zelf betaalt. Zie hieronder: contracten met verzekeringen.

Voorwaarde vanaf 2017, is dat u een DSM-V diagnose hebt, i.o.m. huisarts en psycholoog opgesteld. Of een goede AV, waarbij het Eigen Risico überhaupt niet wordt aangesproken. Kijk uw verzekering hierop goed na! Ook op de (gunstige) uitzonderingen.


Een andere mogelijkheid is coaching aan te vragen. Dit kan ook bij mogelijk werk-gerelateerd problematiek. Dan is tussenkomst van huisarts of verzekering niet nodig. Kosten zijn dan wel geheel voor u, incl. 21 % BTW. In dergelijke gevallen wil ook de werkgever nog wel eens meebetalen. Ziektegeld is immers veel duurder! Onverzekerde Zorg/Betalingen anderszins: De praktijk handhaaft bij niet tijdige afmelding van gesprekken een no-show tarief van 45 of 90 Euro. Tenzij de gemaakte afspraak meer dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd. Indien in het weekeinde wordt afgezegd dient de afzegging meer dan 36 uur tevoren plaats te vinden. In alle andere gevallen dat de verzekeraar niet vergoedt, wordt een tarief van 90 euro per consult van drie kwartier berekend. Denk hierbij aan relatietherapie, werk gerelateerde problematiek en overige zorgproducten (OVG) Contracten met verzekeringen.

Praktijk OerSprong STTE heeft voor 2020 een contract met MENZIS.

Voor de overige verzekeringen, waar de praktijk geen contract mee heeft, geldt dat u een groot deel vergoed krijgt. Over het bij te betalen deel kunnen we betalingsafspraken maken. U krijgt dus in alle gevallen een vergoeding. Indien u een restitutiepolis hebt, krijgt u naar redelijkheid van de rekening alles vergoed. (Alles ná aftrek van het Eigen Risico!) Ga voor meer informatie over uw verzekering naar de desbetreffende websites Kwaliteitseisen/bewijzen.

Praktijkhoudster is per november 2019 voor 5 jaar ge-her-registreerd als Gedragstherapeut Zie ook de website van VGCt www.vgct.nl En geregistreerd bij het BIG voor nog twee jaar. Daarnaast beschikt de praktijk over een kwaliteitsstatuut