Kwaliteitseisen/bewijzen


Praktijkhoudster is per november 2019 voor 5 jaar ge-her-registreerd als Gedragstherapeut
Zie ook de website van VGCt www.vgct.nl
En geregistreerd bij het BIG voor nog twee jaar.

Daarnaast beschikt de praktijk over een kwaliteitsstatuut.