Voor wie


De praktijk OerSprong biedt hulp en begeleiding aan volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar. De problematiek waar u mee komt, kan zeer divers zijn. Van 'het gevoel alleen op de wereld te zijn', tot boosheid op uw ouders, uw baas, uw kind. Ook het verlies van uw naaste is vaak reden hulp te zoeken, omdat het –na de ‘normale rouw’niet mogelijk blijkt er alleen uit te komen. Er kan sprake zijn van een milde tot matige depressie. Of er spelen irrationele angst- en/of boosheidsgevoelens.

NB: afhankelijk van de diagnose, die in overleg met mij, de psycholoog en uw huisarts, waarbij uw huisarts de eerst aangesprokene is (!), zal de zorgverzekering -na aftrek van uw EIGEN RISICO- geheel of gedeeltelijk de kosten voor zijn rekening nemen. Is er sprake van een probleem, dus geen diagnose i.h.k.v. de DSM-V categorie, (psychiatrische classificatie!), dan zullen in de meeste gevallen de kosten voor eigen rekening zijn.

Er zijn echter verzekeringen met een goede Aanvullende Verzekering voor bv. werk-gerelateerde problematiek of partner/relatieproblematiek, dan wel aanpassingsstoornissen. (Denk hierbij bv. aan ONVZ-Topfit.)

De eerstelijnspsycholoog®/ nu de: BASIS-GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG (B-GGZ), bespreekt samen met u de situatie en stelt, zoals gezegd, in overleg met uw huisarts de diagnose. Meestal zijn 5 tot 12 gesprekken voldoende om weer alleen verder te kunnen. Zo nodig wordt gezocht naar mogelijkheden voor doorverwijzing. Of een evt. extra aantal gesprekken vanwege een naastliggende DSM-V diagnose Het kan ook zijn dat u gesprekken nodig hebt die niet vergoed worden, gezien bv. het feit dat uw problematiek werk-gerelateerd is. Of wanneer er duidelijk sprake is van relatieproblematiek. (Toch is er wel geopperd dat relatie-gesprekken voor jonge stellen met kinderen misschien wél vergoed zouden moeten worden.

Nu zijn er per jaar in Nederland zo’n 70.000 (!) kinderen betrokken in/bij een scheidingssituatie; vaak niet zonder (psychische) gevolgen)

Het is daarnaast mijn ervaring dat in een aantal gevallen uw werkgever niet onbereid is mee te betalen aan uw genezingsproces; immers ook voor de werkgever is het van belang dat u weer gewoon uw werk kunt doen! Na de gesprekken blijkt men daartoe vaak zelfs beter in staat!
(Wb relatie-gerelateerde problematiek gaat de verzekering mee met de advocatuur, waarbij echtscheidingsprocedures niet onder verzekerd recht vallen. Maar regelmatig ligt er een andere diagnose ten grondslag aan deze problematiek! Dan is de relatie slechts de vorm waarbinnen de problematiek duidelijker naar voren komt.)

Door wie


U wordt in de praktijk geholpen door Mw. drs. Marion H I Gerverdinck. Zij volgde gymnasium-bèta (Harderwijk/Groningen) en deed vooraf aan haar studie Psychologie de opleiding Drama aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Naast lesgeven op scholen en begeleiden van groepen (o.a. de toenmalige VIDO-vrouwen), studeerde zij daarna aan de RU-Utrecht de studie Psychologie / klinische richting. Zij werkte intussen o.a. als student-assistent aan de R.U. Utrecht en gaf les op de opleiding tot Psychiatrisch Verpleegkundige te Zon en Schild/Amersfoort. Na haar afstuderen en bij haar verhuizing naar Twente, werd haar werkterrein weer verplaatst naar het onderwijs. Intussen specialiseerde zij zich tot gedragstherapeut. Zij liep stage bij de praktijk van Ger Schuring in Borne, aan wie zij nog steeds veel te danken heeft, en zij startte in 1996-1997 een eigen praktijk in Enschede. Intussen behaalde zij bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) haar 1e-lijnsregistratie en later haar (noodzakelijke) BIG-registratie. Tussen 1998 en 2005 pendelde zij naast haar werk als therapeut, op en neer tussen Utrecht, Culemborg en Enschede om zich te bekwamen in PRI®. Eerst volgde zij lessen en begeleiding van Jean Jenson, later alleen van Ingeborg Bosch. Hier vond zij duidelijke (therapeutische) antwoorden op ‘buiten proportioneel’ gedrag en (buitengewoon) pijnlijke gevoelens. Zij behaalde dus de eerstelijns-kwalificatie bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) en volgde vanaf 2000 studies in EMDR. De eerste aanleiding hiertoe was de bekende ‘Vuurwerk Ramp’. In 2012 richtte zij met een 6-tal psychologen de Stichting Psycho-lijn1 op.
O.a. om het bestaansrecht van de eerstelijns-psycholoog met zijn grote ervaring, zijn veelal zeer uitgebreide scholing en ontwikkeling, zijn relatief lage kosten, zeker te stellen. Er waren immers alom geluiden dat de zorgkosten omlaag moesten!

Naast haar psychologen-praktijk is zij bezig met tekst, poëzie en korte performances. Driemaal schreef en speelde zij i.s.m. Harriët Bergsma een stuk over Indië, haar geboorteland. Zie hiervoor ook hun website: www. Oersprong-theater.nl

Marion Gerverdinck is getrouwd en moeder van 3 kinderen. En zoals dat in vele gezinnen geldt: de appel valt niet ver van de boom. Haar oudste zoon is verbonden aan het onderwijs, met een master orthopedagogiek. De middelste, een meisje, specialiseerde zich in tekst, poëzie, muziek via Artez/ opleiding singer-songwriter. (zie -indien geïnteresseerd-, hiervoor You Tube: Johanneke ter Stege ). De jongste werkt binnen de commerciële economie.